Tulosta

Ebax toiminta- ja organisointimallit

Yhteisölliseen toimintaan liittyy aivan uudenlaisia haasteita ja  mahdollisuuksia. Tästä syystä käyttäjien väliseen työnjakoon ja vuorovaikutukseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota.

Ebax toiminta- ja organisointimallit varmistavat sen, että Edujee™ palveluihin liittyvät sisällöt, käyttäjät ja palvelut muodostavat mielekkään kokonaisuuden.

Mallit tukevat kokonaisvaltaisesti palveluiden tuottamista, niiden organisointia, koordinointia ja käyttöä. Niiden avulla voidaan

  • kartoittaa asiakkaan nykytilannetta
  • arvioida erilaisia ratkaisumalleja
  • tuottaa määrittelyitä ongelman ratkaisemiseksi

 

Malleja on kehitetty useiden eri asiakastapausten pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa että keräämme systemaattisesti asiakaspalautetta ja kehitämme palveluita yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.


Kuvio. Tarve ja ratkaisu.

Edujee tarjoaa yksinkertaisen ja toimivan ratkaisun, joka perustuu tämän päivän toimiville tekniikoille ja "se muuttuu kuitenkin" -mallille.  Teknologinen keveys mahdollistaa myös sen, että järjestelmää voidaan muuttaa siinä vaiheessa kun tulevaisuuden uudet teknologiat tulevat korvaamaan nykyisiä mahdollisesti poistuvia ja vanhentuvia teknisiä ratkaisuja. Edujee soveltuu em. syistä sekä edullisesta hinnastaan johtuen myös organisaatioille, jotka haluavat perehtyä tiettyyn aihealueeseen eivätkä sitoutua esim. määrittelyn puutteellisuuden johdosta mihinkään laajamittaisempaan ratkaisuun.

 

Toiminnan koordinointi ja organisointi

Erilaisia tekniikoita ja teknologioita on nykyisellään runsaasti. Markkinoilla on tarjolla hyviä, tietyn erikoisalueen palveluita, joita palveluntuottajan ei kannata lähteä itse tuottamaan. Näitä palveluita voidaan integroida Edujee -ympäristöön suoraan tai erityisten rajapintojen välityksellä.

Palveluiden hyödyntäminen ja käyttöönotto on haastava prosessi, jossa täytyy huomioida teknisiä, sosiaalipsykologisia, taloudellisia, organisatorisia ja pedagogisia näkökulmia. Ebax Framework-palvelu tarjoaa viitekehyksen, jonka avulla Edujee-palvelu voidaan juurruttaa organisaation työkaluksi.

Kuva. Ebax palveluiden kehittäminen, käyttöönotto ja hyödyntäminen.

Asiakasratkaisun kehittäminen lähtee tarpeen määrittelystä ja päätyy palvelun kokonaisvaltaiseen arviointiin ja kehittämiseen.

Palveluiden ja tietojärjestelmien kehittämisessä hyödynnämme ohjelmistotuotannon uusimpia menetelmiä ja työkaluja. Tuotantomallimme on hybridimalli, jossa hyödynnetään erilaisten mallien ja työkalujen parhaita ominaisuuksia.

Ebax Edujee toiminta- ja organisointimallit