Tulosta

edujee box

Edujee – nokkelaa kasvua

Osaamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen on aina järkevä satsata. Ebax Edujee on tarpeisiisi joustavasti mukautuva ohjelmisto. Voit rakentaa muun muassa koulutusympäristön, kehittää innovaatioita ja ideoita, viestiä sisäisesti ja ulkoisesti sekä kanavoida markkinointia ja myyntiä. Edujee taipuu käyttöösi – luo haluamasi verkosto!

Yleiskäyttöinen    - soveltuu moneen

Edujee soveltuu erikokoisille yrityksille, verkostoille tai yhdistyksille. Kasvumahdollisuudet luodaan valitsemalla oikea ympäristö, johon niin henkilöstösi, yhteistyökumppaniesi kuin sidosryhmiesi on helppo sitoutua. Edujee on valmis tekninen alusta, jonka saat käyttöösi nopeasti.

Helppokäyttöisyys, monipuolisuus, yhteisöllisyys ja joustavuus tekevät Ebax Edujee -ratkaisusta kustannustehokkaan kokonaisuuden.

Tutustu esitteeseen ja esitysmateriaaliin!

myynti@ebax.fi tai soita 040 578 8750

Ebax Edujee integroituu verkkopalveluihin

Ebax Edujee hyödyntää kolmannen osapuolen palveluita. Käyttäjät voivat liittyä palveluihin monin eri tavoin ja heidän toimintaansa voidaan tukea, ohjata ja kontrolloida.

edujee mashups

Palveluita voidaan hyödyntää rajapintojen avulla sekä upottamalla dokumentteja Edujee palveluun.

Edujee - yhteisöpalvelu

Edujee palvelu ylläpidetään palveluntarjoajan (SaaS) toimesta "avaimet käteen" periaatteella.

Ebax Edujee™ -palvelu mahdollistaa kaupallisten ja ei-kaupallisten yhteisöjen rakentamisen ja ylläpidon kytkemällä osallistujia, sisältöjä ja palveluita toisiinsa.

Palvelun avulla organisaation työntekijät voivat sisäistää sosiaalisen median keskeiset ajatukset ja piirteet. Edujee on konkreettinen työkalu yhteisöjen luomiseen ja ylläpitoon. Yhteisöt voivat rakentua minkä tahansa inhimillisen toiminta-alueen ympärille.

Osallistujat

Osallistujat ovat yhteisöjen perusta. Paitsi että he kommunikoivat ja muodostavat verkostoja, he myös tuottavat sisältöjä yhteisöllisten verkkopalveluiden avulla.

Sisällöt

Sisältömateriaali on yhteisöjen perusraaka-aine. Yhä useammin myös materiaalien rakenne ja muoto  sekä kuvausinformaatio tuottavat erilaisia lisäarvoja. Kuvausinformaation avulla voidaan parantaa sisältömateriaalien hakuominaisuuksia.

Palvelut

Palvelut mahdollistavat osallistujien ja materiaalien ylläpidon ja hallinnan sekä erilaisten lisäarvopalveluiden liittämisen osaksi yhteisöä.  Myös rajapintapalvelut, joiden avulla sisällöt saadaan kytkettyä erilaisiin käyttökonteksteihin muodostavat oleellisia lisäarvoja.

Ebax asiakkaita ja yhteistyökumppaneita

Olemme toteuttaneet yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia hankkeita, toimittaneet tietojärjestelmäratkaisuja sekä järjestäneet erilaisia koulutus- ja konsultointitilaisuuksia. Ebaxilla on useita pitkäaikaisia asiakassuhteita ja ylläpitosopimuksia.