Ebax Edujee

Markkinointi ja myynninedistäminen

https://edujee.com/topic?edujee_yhteisoja_kaikille

Edujee yhteisöt

Yhteisöjä on kaikkialla

Edujeen avulla voidaan rakentaa ja ylläpitää erilaisia sosiaalisia yhteisöjä. Yhteisöt voivat olla minkä kokoisia tahansa ja rakennettu minkä tahansa elämänalueen ympärille. Tästä syystä palvelu soveltuu eri tasoisille toimijoille yksityishenkilöistä laajoihin verkostoihin.

Edujee suuryrityksille ja verkostoille

Edujee palvelu soveltuu moneen eri käyttötarkoitukseen. Edujee on yleinen alusta jonka päälle voidaan rakentaa monenlaisia ratkaisuja.

Organisaatioilla on aina tiettyä erityisosaamista ja tiettyjä erityistarpeita. Tarvittaessa räätälöimme asiakkaan tarpeisiin soveltuvia lisäpalveluita siten, että järjestelmä ratkaisee juuri asiakkaalle tärkeät asiat.

Palvelun käyttöönotto voidaan aloittaa aivan peruspalveluilla. Näin järjestelmän jalkauttaminen osaksi yrityksen toimintakulttuuria on helppoa ja virtaviivaista. Osaamisen ja muiden valmiuksien lisääntyessä palveluita on mahdollista ottaa monipuolisemmin ja laajemmin käyttöön.

Edujee pk-yrityksille

Edujee hinnoittelumalli mahdollistaa sen, että myös pienillä yrityksillä on mahdollisuus saada monipuolinen ja monia mahdollisuuksia tarjoava palvelu kustannustehokkaasti käyttöönsä. Palvelun käyttöönotto on helppoa ja yksinkertaista sillä Edujee tarjotaan yritykselle avaimet käteen periaatteella.

Palvelun käyttöönotto voidaan aloittaa aivan peruspalveluilla. Näin järjestelmän jalkauttaminen osaksi yrityksen toimintakulttuuria on helppoa ja virtaviivaista. Osaamisen ja yrityksen muiden valmiuksien lisääntyessä palveluita on luontevaa ottaa monipuolisemmin ja laajemmin käyttöön.